Contributie / Aanmelding

De contributie bedraagt voor 2019 € 25,- per gezin.  Voor alleenstaanden geldt een gereduceerd tarief van € 12,50.

Tijdens de jaarvergadering wordt het contributiebedrag bepaald voor het daaropvolgende jaar.

Deelname aan een activiteit is pas mogelijk als contributie en een eventuele eigen bijdrage zijn voldaan.

Uiterste datum voor betaling van de contributie is 1 maart van het lopende jaar. Lid worden kan gedurende het gehele jaar. Afhankelijk van datum ingang lidmaatschap wordt gekeken naar het bedrag van de verschuldigde contributie.

Aanmelden kan via contact met de secretaris. Een aanmeldingsformulier kan dan worden afgehaald.